Kretanje nagore
Prijavljivanje
Crnogorski  English 

Uprava

Odbor direktora

 

Dragana Bjelobrković Vukčević, predsjednica

Jelena Janković, član

Uroš Ivović, član

Goran Strahinja, član

Radomir Rudanović, član

 

Igor Vojinović, izvršni direktor

Rajka Dragićević, sekretar

​​​
© 2011 Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d.