Kretanje nagore
Prijavljivanje
Crnogorski  English 

Uprava

Odbor direktora

 

Radomir Rudanović, predsjednik

Marina Perović, zamjenica predsjednika

Radoica Luburić, član

Uroš Ivović, član

Marko Miročević, član

 

Igor Vojinović, izvršni direktor

Rajka Dragićević, sekretar

© 2011 Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d.